ΟΔΗΓΟΙ

Τίτλος Περιγραφή Λήψη
Οδηγός Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δεδομένων

Η καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων απαιτεί την καθημερινή δημιουργία και την επεξεργασία μεγάλου αριθμού εγγράφων. Ιδιαίτερα οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του λιανεμπορίου και των προμηθευτικών/ παραγωγικών επιχειρήσεων παράγουν και διακινούν τεράστιο όγκο δεδομένων τα οποία μέχρι σήμερα αποτυπώνονται πάνω σε έγγραφα. Η ανταλλαγή αυτών των δεδομένων και των εμπορικών εγγράφων αποτελεί μία χρονοβόρα, αναξιόπιστη και σε πολλές περιπτώσεις δαπανηρή για τα συνεργαζόμενα μέλη και τον καταναλωτή διαδικασία.

Ληψη περιληψης Ληψη πληρους εκδοσης
*Μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη μπορούν να κατεβάσoυν την πλήρη έκδοση.
Οδηγός Εφαρμογής Light Category Management

Βασικός στόχος της ομάδας εργασίας του ERC CYPRUS ήταν να αποτυπώσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην Κυπριακή αγορά γύρω από  την μεθοδολογία Light Category Management. 

Ληψη περιληψης Ληψη πληρους εκδοσης
*Μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη μπορούν να κατεβάσoυν την πλήρη έκδοση.


Μέλη