Γιατί να γίνετε μέλη;

Γιατί να γίνετε μέλη;

Το ECR CYPRUS, είναι o μοναδικός Σύνδεσμος προμηθευτών και λιανέμπορων, όπου τα μέλη του μπορούν να συζητήσουν και να συνεργαστούν σε ένα θεσμικό πλαίσιο που διέπεται από τις αρχές περί δικαίου του ανταγωνισμού,  για να αξιοποιήσουν ευκαιρίες σε όλο το φάσμα της αλυσίδας εξυπηρέτησης όπως, τη μείωση των νεκρών χρόνων, τη βελτίωση των διαδικασιών, τη μείωση των απωλειών και των επιστροφών, την μείωση των αποθεμάτων με ταυτόχρονη αύξηση του on shelf availability (OSA) με τελικό σκοπό την μείωση του συνολικού κόστους εξυπηρέτησης των καταναλωτών προς όφελος αυτών.  

Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που είναι μέλη του συνδέσμου ECR Cyprus έχουν τα ακόλουθα οφέλη: 

  • Άνθρωποι: Στα πλαίσια των ομάδων εργασίας, τα στελέχη των επιχειρήσεων έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις βέλτιστες πρακτικές από άλλες χώρες της Ευρώπης αλλά και την Παγκόσμια αγορά και μαζί με τους συνεργάτες τους, να δημιουργήσουν καινούριες πρακτικές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς
  • Supply Chain & Operations: Τα θέματα που καταπιάνονται τα στελέχη των εταιρειών είναι κοινού ενδιαφέροντος τόσο για προμηθευτές όσο και λιανέμπορους αφού σχετίζονται με επιχειρησιακά θέματα στην αλυσίδα εξυπηρέτησης όπως μείωση Out of Stocks στα ράφια, EDI, Category Management, μείωση κλοπών στα ράφια, μείωση Επιστροφών, αύξηση παραγωγικότητας και μείωση των νεκρών χρόνων κλπ.
  • Τεχνολογία: Η χρήση της τεχνολογίας αποτελεί την αιχμή του δόρατος σε αρκετές λύσεις που προκύπτουν από την συνεργασία προμηθευτών και λιανεμπόρων (π.χ. EDI, traceability systems κτλ.)
  • Καταναλωτής: Στόχος του ECR CYPRUS είναι ο βασικός αποδέκτης αυτής της συνεχούς συνεργασίας μεταξύ προμηθευτών και λιανέμπορων να είναι ο καταναλωτής, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο των ενεργειών του Συνδέσμου

Μέλη