Οδηγοί Βέλτιστης Συνεργασίας σύμφωνα με τις Επιπτώσεις της Πανδημίας του COVID-19

Οδηγοί Βέλτιστης Συνεργασίας σύμφωνα με τις Επιπτώσεις της Πανδημίας του COVID-19

Σκοπός των οδηγών είναι η καλύτερη και απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ των προμηθευτών και των λιανεμπόρων.

Οι δύο οδηγοί αφορούν: