Αλλαγή ονόματος ECR EUROPE

Αλλαγή ονόματος ECR EUROPE

Οι national Initiatives (ECR διάφορων χωρών αποφάσισαν να αναλάβουν την διοίκηση του συνδέσμου ECR Europe. 
Στα πλαίσια αυτής της αλλαγής ψηφίστηκε ομόφωνα από τα μέλη του όπως μετονομαστεί σε ECR Community. 
Οι πιο πάνω αλλαγές ψηφιστήκαν στις 26 Φεβρουαρίου 2016.