Χαιρετισμός του Προέδρου του ECR Cyprus

Αγαπητές/οι φίλες/οι και συνεργάτες

Tο ECR Efficient Consumer Response Cyprus είναι ένας εθελοντικός οργανισμός  ο οποίος δημιουργήθηκε με στόχο την συνεργασία όλων των μερών που συμβάλλονται στο να εξυπηρετηθεί ο καταναλωτής της Κύπρου σε προϊόντα τροφίμων και συναφή, με το καλύτερο επίπεδο ποιότητας και σε ανταγωνιστικές τιμές. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται  να φέρουμε κοντά το Λιανεμπόριο, τη Βιομηχανία και τους Προμηθευτές Λιανεμπορίου και να συνεργασθούν στην υιοθέτηση καλών πρακτικών και συνεργιών που μειώνουν το κόστος ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζουν το επίπεδο εξυπηρέτησης των καταναλωτών.

Αυτό στοχεύουμε να το επιτύχουμε με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Δημιουργία και λειτουργία εξειδικευμένων ομάδων εργασίας με σκοπό την ολοκληρωμένη επίλυση των εκάστοτε προβλημάτων, όπως η πανδημία, αλλά και η αξιοποίηση ευκαιριών που προκύπτουν.
  • Έκδοση και δημοσιοποίηση οδηγών με καλές πρακτικές
  • Διενέργεια ερευνών, συνεδρίων και εξειδικευμένων σεμιναρίων και ημερίδων/εσπερίδων
  • Συμμετοχή σε πρωτοβουλίες του ECR Community και ενημέρωση των μελών μας.

Εν μέσω της πανδημίας του COVID-19 η συνεισφορά του ECR Cyprus κρίνεται ως άκρος απαραίτητη αφού καλούνται τα μέλη του να συνεργαστούν άμεσα και αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση των πολλών και μεταβαλλόμενων προβλημάτων και προκλήσεων που προκύπτουν. Με την ένταξη του ECR Cyprus στο δυναμικό του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), έχουμε ανοίξει απευθείας κανάλι επικοινωνίας με το κράτος, επιτρέποντας μας να υποβάλλουμε τις απόψεις και εισηγήσεις μας προτού παρθούν οι οποιεσδήποτε αποφάσεις.

Ως ECR Cyprus, καλούμε όλες τις επιχειρήσεις να γίνουν μέλη ούτως ώστε να επιτύχουμε μια καλή και απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ των προμηθευτών και των λιανεμπόρων με απώτερο σκοπό την ομαλή λειτουργεία της εφοδιαστική αλυσίδας, και κατ’ επέκταση την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

Εύχομαι σε όλες και όλους σας καλή συνεργασία.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Μικέλλης Χρίστου,

Πρόεδρος.

Μέλη