Χαιρετισμός του Προέδρου του ECR Cyprus

Αγαπητές/οι φίλες/οι και συνεργάτες

Tο ECR Efficient Consumer Response Cyprus δημιουργήθηκε με στόχο την συνεργασία όλων των μερών που συμβάλλονται στο να εξυπηρετηθεί ο καταναλωτής της Κύπρου σε προϊόντα τροφίμων και συναφή, με το καλύτερο επίπεδο ποιότητας και σε ανταγωνιστικές τιμές. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται  να φέρουμε κοντά το Λιανεμπόριο, τη Βιομηχανία και τους Προμηθευτές Λιανεμπορίου και να συνεργασθούν στην υιοθέτηση καλών πρακτικών και συνεργιών που μειώνουν το κόστος ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζουν το επίπεδο εξυπηρέτησης των καταναλωτών.

Αυτό στοχεύουμε να το επιτύχουμε με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Δημιουργία και λειτουργία εξειδικευμένων ομάδων εργασίας με σκοπό την ολοκληρωμένη επίλυση ενός θέματος π.χ. μείωση των αποθεμάτων, μείωση των επιστροφών, μείωση των απωλειών, υιοθέτηση καλών πρακτικών οργάνωσης, κλπ.
 • Έκδοση και δημοσιοποίηση οδηγών με καλές πρακτικές
 • Διενέργεια ερευνών, συνεδρίων και εξειδικευμένων σεμιναρίων και ημερίδων/εσπερίδων
 • Σταθερή και μόνιμη συνεργασία με το ECR Europe National Initiatives, με σκοπό την ανταλλαγή γνώσης και καλών πρακτικών
 • Συμμετοχή σε πρωτοβουλίες του ECR Community (πχ. Logistics Pooling, Benchmarking, κλπ.)
 • Ενίσχυση και επιμόρφωση του τομέα με αξιόλογα στελέχη προσφέροντας ταυτόχρονα προοπτική ανέλιξης

Στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του  ECR Cyprus το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επιτύχει τα ακόλουθα σημαντικά θέματα:

 • Να κινητοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων του Κυπριακού Λιανεμπορίου, Βιομηχανίας και Προμηθευτών και να το εντάξει στα μέλη του
 • Να δημιουργήσει ένα Σύνδεσμο με ενεργό Διοικητικό Συμβούλιο (με συναντήσεις κάθε 2 μήνες), με Νομική και Accounting Συνεργάτες, Διοικητικό Μηχανισμό, Ισχυρό Ταμείο, κλπ.
 • Να εκδώσει τους δύο πρώτους οδηγούς για το EDI to Category Management ως αποτέλεσμα των εξαιρετικών εργασιών των δύο πρώτων ομάδων εργασίας
 • Να συμμετάσχει σε δύο Ευρωπαϊκά initiatives - Logistics Pooling & Logistics Benchmarking
 • Να συμμετάσχει στις συναντήσεις και τη Γενική Συνέλευση του ECR Community
 • Δημιουργία και ενημέρωση ιστοσελίδας

Στο σύντομο μέλλον στοχεύουμε να υλοποιήσουμε κάποια από τα έργα που ετοίμασαν οι ομάδες εργασίες για να αρχίσουν να φαίνονται τα πρακτικά αποτελέσματα και το όφελος ούτως ώστε να δοθεί κίνητρο για περισσότερα έργα.

Επίσης, σε συνεργασία με το κράτος και τους σχετικούς φορείς, γίνεται προσπάθεια για τη στελέχωση του τομέα με νεαρούς πτυχιούχους το οποίο με την οργάνωση συνεδρίου στοχεύουν τόσο να αναβαθμίσουν όσο και να επιμορφώσουν τον τομέα.

Καλούμε λοιπόν τις επιχειρήσεις που δεν έχουν γίνει μέλη μας μέχρι σήμερα να το πράξουν και κυρίως τα μέλη μας να συστρατευθούν στην προσπάθεια του ECR Cyprus για υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών που θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα όλων των εμπλεκομένων ενώ θα αναβαθμίσουν σημαντικά το επίπεδο εξυπηρέτησης των Κύπριων καταναλωτών. Ως εκ τούτου σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στις ειδικευμένες ομάδες εργασίας με στελέχη σας όπου θα αναπτύξουν τις ικανότητες και τις γνώσεις τους και αύριο θα είναι οι μελλοντικοί ηγέτες του κλάδου.

Εύχομαι σε όλες και όλους σας καλές συνεργατικές πρακτικές.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Μάριος Λουκαΐδης

 

 

Μέλη