Συμμετοχή στην πανευρωπαϊκή έρευνα “LOGISTICS POOLING”

Συμμετοχή στην πανευρωπαϊκή έρευνα “LOGISTICS POOLING”

Το ECR CYPRUS συμμετείχε στην πανευρωπαϊκή έρευνα με θέμα το LOGISTICS POOLING. Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση του βαθμού κοινής χρήσης των Logistics μεταξύ των μερών της αλυσίδας εξυπηρέτησης στις διάφορες χώρες της Ευρώπης. Τα αποτελέσματα της έρευνας διατέθηκαν σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο info@ecr-cyprus.com