Πρόγραμμα συναντήσεων του ECR Community για το 2019

Πρόγραμμα συναντήσεων του ECR Community για το 2019

Συναντήσεις του ECR Community το 2019: 

  • 22 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες
  • 11 & 12 Απριλίου στο Παρίσι
  • 18 & 19 Ιουνίου στη Βιέννη