Συμμετοχή στην πανευρωπαϊκή έρευνα “CATEGORY MANAGEMENT”

Συμμετοχή στην πανευρωπαϊκή έρευνα “CATEGORY MANAGEMENT”

Το ECR CYPRUS συμμετείχε στην πανευρωπαϊκή έρευνα με θέμα το CATEGORY MANAGEMENT και το SHOPPER MARKETING με την συμμετοχή 14 χωρών μεταξύ των οποίων και η Κύπρος. Σκοπός της έρευνας ήταν η αξιολόγηση του επιπέδου ανάπτυξης και εφαρμογής του CATEGORY MANAGEMENT  και του SHOPPER MARKETING στις διάφορες χώρες. Τα αποτελέσματα της έρευνας διατέθηκαν σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο info@ecr-cyprus.com