Γενική Συνέλευση του ECR Cyprus - 30/03/2016

Γενική Συνέλευση του ECR Cyprus - 30/03/2016

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 30/03/2016, ημέρα Τετάρτη, η ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών και μη μελών του ECR CYPRUS.

Κατά τις διαδικασίες της Γ.Σ. έγινε η έκθεση των μέχρι σήμερα πεπραγμένων του Συνδέσμου από το Δ.Σ, η ενημέρωση των μελών καθώς και μη μελών για όλες τις εξελίξεις στα θέματα που απασχολούν τους λιανέμπορους, τους προμηθευτές και τη βιομηχανία γενικότερα.

Πιο συγκεκριμένα οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για :

  • τη Συγκρότηση, Σύνθεση και Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου
  • τη Διοικητική Λειτουργία του Συνδέσμου
  • τις Μεταβολές στο Μητρώο Μελών του Συνδέσμου
  • τα Οικονομικά του Συνδέσμου

Στη συνέχεια ακολούθησε :

  • η Έγκριση των πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου
  • η Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη
  • ο Διορισμός και/ή επαναδιορισμός του Ελεγκτή του Συνδέσμου για την επόμενη οικονομική περίοδο καθώς και διορισμός του Γραμματέα του Συνδέσμου.
  • Ανοιχτή συζήτηση των μελών του Συνδέσμου του ECR CYPRUS για την ανάπτυξη αυτού.

Πραγματοποιήθηκε επίσης η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η σύσταση του οποίου θα αποφασιστεί και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση κάλεσε όλους τους προμηθευτές και λιανέμπορους να συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις που πραγματοποιούνται από τον Σύνδεσμο.