Κοινότητα ECR

Κοινότητα ECR

Το ECR Community αποτελείται από τα ECR των αντίστοιχων χωρών της Ευρώπης και άλλων Συνδέσμων και οργανισμών όπως το CGF που συμμερίζονται τους σκοπούς του ECR. Η συνεργασία μεταξύ των μελών της κοινότητας υλοποιείται διαμέσου συναντήσεων στο εξωτερικό όπου υλοποιούνται αλληλοενημερώσεις για τις ενέργειες της κάθε χώρας και οργανισμού και αναλαμβάνονται κοινά project που υποστηρίζουν βασικές κοινές κατευθύνσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα μέλη της κοινότητας μπορείτε να πλοηγηθείτε στα πιο κάτω links:

ECR Αυστρίας
www.ecr-austria.at

ECR Βαλτική
www.ecr-baltic.org

ECR Κροατία
www.gs1hr.org

ECR Τσεχία & Σλοβακία
http://www.ecr.cz/

ECR Φινλανδία
www.ecr-finland.com

ECR Γαλλία
www.ecr-france.org

ECR Ελλάδα
www.ecr.gr

ECR Ιρλανδία
http://www.ecrireland.ie

ECR Ιταλία
www.indicod-ecr.it

ECR Πολωνία
www.ecr-all.org/poland

ECR Πορτογαλία
www.ecr-all.org/portugal

ECR Ρωσία
www.ecr-all.org/russia

ECR Ισπανία
www.aecoc.es

ECR Σουηδία
www.ecr.se

ECR Ελβετία
www.gs1.ch

ECR Ηνωμένο Βασίλειο
www.igd.com

GS1 Ολλανδία
www.gs1.nl

Μέλη