Ομάδα εργασίας επίλυσης θεμάτων Logistics

Ομάδα εργασίας επίλυσης θεμάτων Logistics

Η ομάδα εργασίας επικεντρώνεται σε συζητήσεις για επίλυση, βελτίωση ή εφαρμογή των πιο κάτω πρακτικών θεμάτων Logistics:
1.    Χρήση consolidation Centre για μείωση του αριθμού αφίξεων φορτηγών στις ράμπες των λιανέμπορων
2.    Λειτουργία παραλαβών εκτός ωρών κυκλοφοριακής αιχμής και ωραρίων καταστήματος λιανέμπορων
3.    Κακή διαχείριση προϊόντων
4.    Εφαρμογή του GS1 128
5.    Απορρίψεις προϊόντων κατά τις παραλαβές