Υλοποίηση του πρώτου Συνεδρίου του  ECR Cyprus με σκοπό την παρουσίαση καινοτόμων βέλτιστων πρακτικών στον τομέα του λιανεμπορίου