Ομιλία προέδρου του ECR Cyprus στο «1ο Συνέδριο Λιανικού Εμπορίου του ΚΕΒΕ με θέμα Retail Trade - Payments, issues and Best Practices» - 19/11/2014

Ομιλία προέδρου του ECR Cyprus στο «1ο Συνέδριο Λιανικού Εμπορίου του ΚΕΒΕ με θέμα Retail Trade - Payments, issues and Best Practices» - 19/11/2014

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) προσκάλεσε τον Πρόεδρο του ECR CYPRUS - Θάνο Μαύρο, στο «1ο Συνέδριο Λιανικού Εμπορίου του ΚΕΒΕ με θέμα Retail Trade- Payments, issues and Best Practices» με στόχο να ενημερώσει τους παρευρισκόμενους για τη λειτουργία και δράση του ECR Cyprus.
Ο Πρόεδρος παρουσίασε το έργο του ECR Cyprus, με ιδιαίτερη έμφαση στην από κοινού συνεργασία προμηθευτών και λιανέμπορων, όπου διαμέσου ομάδων εργασίας και από τις 2 πλευρές, δημιουργούνται βέλτιστες πρακτικές για άμεση εφαρμογή. Ανέφερε ότι το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας επιφέρει την ταχύτερη, καλύτερη και με το ελάχιστο δυνατό κόστος εξυπηρέτηση των αναγκών του καταναλωτικού κοινού. Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι το ECR CYPRUS είναι το σημείο αναφοράς για επίλυση πρακτικών θεμάτων στην αλυσίδα εξυπηρέτησης βελτιώνοντας τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων μερών.