Δημοσίευση παραδοτέων ομάδων εργασίας Retail Efficiency Initiative (REI)- 02/07/2013

Δημοσίευση παραδοτέων ομάδων εργασίας Retail Efficiency Initiative (REI)- 02/07/2013

Με μεγάλο ενδιαφέρον, προμηθευτές, λιανέμποροι και συνεργάτες αυτών παρακολούθησαν στο Hilton Cyprus την παρουσίαση των 2 ομάδων εργασίας (Category Management & EDI) οι οποίες δημιουργήθηκαν στα πλαίσια των ενεργειών που συντόνισε η πρωτοβουλία REI. Η συνεργασία πρωτοπόρων εταιρειών του λιανεμπορίου οδήγησε στην δημιουργία του πρώτου Συνδέσμου λιανεμπόρων και προμηθευτών  στο νησί (R.E.A.).