Δημιουργία Συνδέσμου Retail Efficiency Association (REA)- 12/09/2013

Δημιουργία Συνδέσμου Retail Efficiency Association (REA)- 12/09/2013

Με επιτυχία στέφθηκε η πρώτη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου REA κατά την οποία υπογράφτηκε το καταστατικό του Συνδέσμου από τα ιδρυτικά μέλη του. Επιπρόσθετα, εκλέγηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και δόθηκαν οι πρώτες κατευθύνσεις από την Γενική Συνέλευση στο Δ.Σ.