Συμμετοχή στο 12th Cyprus Grocery Retail Conference - 03/06/2015

Συμμετοχή στο 12th Cyprus Grocery Retail Conference - 03/06/2015

Η κα. Ελένη Σολωμού και ο κ. Κρίστης Χριστοφόρου ηγέτης και μέλος των 2 ομάδων εργασίας  αντίστοιχα, παρουσίασαν τα 2 white papers (Light Category Management & EDI) με τις βέλτιστες πρακτικές που συγγράφηκαν μετά από συζήτηση στις ομάδες εργασίες του Συνδέσμου. Παράλληλα, ο Πρόεδρος, κ. Θάνος Μαύρος παρουσίασε εν συντομία του έργο του ECR CYPRUS.