Υλοποίηση του επιτυχημένου ευρωπαϊκού προγράμματος με την ονομασία “Feeding Cyprus Future”

Υλοποίηση του επιτυχημένου ευρωπαϊκού προγράμματος με την ονομασία “Feeding Cyprus Future”

Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει στην υλοποίηση διάφορων ενεργειών με στόχο την εκπαίδευση και απασχόληση των νέων στο λιανεμπόριο και την βιομηχανία με σκοπό τη μείωση της ανεργίας