Συνεργασία  με το ECR EUROPE  και το Consumer Goods Forum σε θέματα μεγάλης προτεραιότητας όπως η μείωση των οργανικών τροφίμων (Food Waste)

Συνεργασία  με το ECR EUROPE  και το Consumer Goods Forum σε θέματα μεγάλης προτεραιότητας όπως η μείωση των οργανικών τροφίμων (Food Waste)